TÀI LIỆU TIỂU LUẬN: THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TÌM HIỂU THẾ GIỚI XUNG QUANH CHO HỌC SINH LỚP 3 QUA MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI BẰNG MÔ HÌNH STEM<

TÀI LIỆU TIỂU LUẬN: THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TÌM HIỂU THẾ GIỚI XUNG QUANH CHO HỌC SINH LỚP 3 QUA MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI BẰNG MÔ HÌNH STEM

Ngày đăng 31/12/2022
110 View
0 Lượt tải

Tác Giả

Trẻ em là niềm tự hào, hy vọng của mỗi gia đình, là thế hệ mai sau xây dựng đất nước của dân tộc. Tuy nhiên để một đứa trẻ hoàn thành được những kì vọng lớn lao ấy thì chúng ta cần cho đứa trẻ một tương lai học tập vững vàng, những phương pháp thật tốt. Học sinh tiểu học đã có bước nhìn đầu tiên về con người, xã hội, môi trường xung quanh chúng. Học sinh ở lứa tuổi Tiểu học cần phải học các kĩ năng, phương pháp, quan sát,… một cách khoa học. Việc giúp các em hiểu về thế giới xung quanh rất cần thiết, nó là bước hành trang quan trọng, là cơ sở để các em bước tiếp vào môi trường THCS. Các lớp 1, 2 trình độ nhận thức chưa cao còn phụ thuộc nhiều vào khả năng quan sát. Nhưng sang đến lớp 3 trình độ nhận thức và các kĩ năng về thế giới xung quanh phát triển rõ rệt. Thế giới xung quanh bao gồm tự nhiên và xã hội ( con người, thực vật, động vật, các hiện tượng,..). Nếu kết hợp giữa việc trẻ tìm hiểu thế giới xung quanh của học sinh vào môn Tự nhiên và Xã hội là một cách phù hợp và hiệu quả mang lại cao.

Chủ trương của Bộ Giáo Dục, văn kiện Đảng về giáo dục tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Đảng chỉ rõ: Tiến hành cải cách giáo dục trong cả nước; phát triển giáo dục phổ thông; sắp xếp, từng bước mở rộng và hoàn chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; phát triển rộng rãi các trường dạy nghề. Ngày 11-1-1979, Bộ Chính trị khóa IV đã ra Nghị quyết số 14-NQ/TW “Về cải cách giáo dục” nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng. Nghị quyết nêu mục tiêu của cải cách giáo dục lần này là: Làm tốt việc chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ ngay từ tuổi ấu thơ cho tới lúc trưởng thành, nhằm tạo cơ sở ban đầu rất quan trọng của con người Việt Nam mới, người lao động làm chủ tập thể và phát triển toàn diện. Nghị quyết nêu nguyên lý cải cách giáo dục là việc học phải đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội.”[6] Có thể nói Nhà nước ta đã không ngừng đổi mới cơ chế giáo dục của nước nhà. Đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng các mô hình dạy học mới ( mô hình STEM, mô hình VNEN,..) chú trọng dạy học cơ bản phát triển năng lực sáng tạo. Để đáp ứng các yêu cầu giáo dục ngày càng cao hiện nay, mô hình STEM là một mô hình dạy học tiêu biểu đáp ứng nhu cầu đó cho các nhà giáo.

Ở Quảng Bình việc triển khai mô hình giáo dục STEM đã có chủ trương chỉ đạo của Sở giáo dục nhưng chỉ mới thực hiện tại thành phố, ở các địa bàn khác thì khuyến khích. Do đó việc đưa mô hình ra ngoài địa bàn thí điểm là thực sự cần thiết. Trường Tiểu học số 2 Xuân Trạch là một trường thuộc địa bàn khó khăn. Nhằm tạo cơ hội cho tiếp cận phương pháp mới cho học sinh, giáo viên nên việc tiếp cận với mô hình dạy học mới  là điều thực sự cần thiết. Vì vậy chúng tôi đã quyết định thử nghiệm mô hình giáo dục STEM đến với các thầy cô và các bạn học sinh trong trường học này. Cô thầy và học sinh ở trường chưa biết đến mô hình giáo dục STEM. Giáo dục tìm hiểu thế giới xung quanh cho học sinh tiểu học bằng mô hình STEM thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3 là điều thực sự cần thiết, vừa đưa mô hình giáo dục mới phát triển ra nhiều địa phương vừa biến khó khăn ở trường thành động lực để tiếp tục dạy học.

Với tư cách là học sinh cũ, là một người giáo viên trong tương lai, tôi nhận thấy việc thực hiện đề tài này là hành trang quý báu phục vụ cho quá trình dạy học của tôi sau này. Mặt khác hiện nay việc thiết kế và tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục kỹ năng sống là một lĩnh vực quan trọng và việc lồng ghép vào phân môn TNXH sẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập. Góp phần giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cơ bản, cần thiết để các em hòa nhập với cộng đồng, với thời đại hiện nay. Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “ Thử nghiệm phát triển khả năng tìm hiểu thế giới xung quanh cho học sinh lớp 3 qua môn Tự nhiên và Xã hội bằng mô hình STEM ở trường Tiểu học số 2 Xuân Trạch.”

 

Bạn đang xem trước một vài đoạn của tài liệu. Vui lòng mua gói download để tải toàn bộ tài liệu

 

 

 

Tài liệu này có giá

1 đ

Download

Có thể bạn quan tâm