TÀI LIỆU NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG  KHI QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG LUẬT HÌNH SỰ (TÀI LIỆU THAM KHẢO LUẬT HÌNH SỰ))<

TÀI LIỆU NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG KHI QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG LUẬT HÌNH SỰ (TÀI LIỆU THAM KHẢO LUẬT HÌNH SỰ))

Ngày đăng 31/12/2022
153 View
0 Lượt tải

Tác Giả

Hình phạt là công cụ đắc lực của Nhà nước trong công cuộc đấu tranh và phòng chống tội phạm. Do đó, khi một quyết định quyết định hình phạt được đưa ra nó cần phải đáp ứng không chỉ tính hợp pháp mà còn phải đảm bảo tính hợp lý trong từng quyết định. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cái nhìn đúng đắn về vấn đề này. Do đó, bài viết này nhằm đưa ra góc nhìn mang tính định hướng giúp mọi người có cái nhìn khái quát hơn về “Nguyên tắc và nội dung khi quyết định hình phạt”.

Điều 30 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 quy định: “Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó”. Theo đó, chủ thể có quyền đưa ra hình phạt là Tòa án, thay mặt nhà nước áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với chủ thể (cá nhân hoặc pháp nhân) với mục đích tước bỏ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, biện pháp nặng nhất, mang tính chất răn đe nhất

Tài liệu này có giá

1 đ

Download

Có thể bạn quan tâm