PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH VI GIẾT HOẶC VỨT BỎ CON MỚI ĐẺ TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ (TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ)<

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH VI GIẾT HOẶC VỨT BỎ CON MỚI ĐẺ TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ (TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ)

Ngày đăng 30/12/2022
125 View
0 Lượt tải

Tác Giả

Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ là trường hợp người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi những lý do khách quan, chủ quan do hoàn cảnh đặc biệt, bằng những hành động là ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng đứa trẻ mới sinh dẫn đến hậu quả là đứa trẻ chết.

Trước đây tội giết con mới đẻ được quy định tại Điều 94 Bộ luật Hình sự 1999 ghi nhận “Người mẹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”, điều này được tách ra từ khoản 4 Điều 101 Bộ luật Hình sự 1985. So với Bộ luật Hình sự 1985 thì Bộ luật Hình sự 2015 có sự thay đổi nhưng vẫn kế thừa nội dung của tội danh này thêm vào đó là tội vứt bỏ con mới đẻ và khung hình phạt rất cụ thể cho cả hành vi giết con mới đẻ và hành vi vứt con mới đẻ

Tài liệu này có giá

1 đ

Download

Có thể bạn quan tâm