TÀI LIỆU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH (TÀI LIỆU THAM KHẢO HỢP ĐỒNG DÂN SỰ)<

TÀI LIỆU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH (TÀI LIỆU THAM KHẢO HỢP ĐỒNG DÂN SỰ)

Ngày đăng 30/12/2022
443 View
0 Lượt tải

Tác Giả

. ĐẶC ĐIỂM

Hợp đồng vận chuyển hành khách mang tính chất hợp đồng ưng thuận, điều này được thể hiện khi bên vận chuyển và hành khách thoả thuận xong các nội dung của hợp đồng thì hợp đồng có hiệu lực pháp luật làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên.

– Hợp đồng vận chuyển hành khách là hợp đồng song vụ. Hành khách có nghĩa vụ mua vé và chấp hành theo quy định của bên vận chuyển về an toàn giao thông. Hành khách có quyền yêu cầu bên vận chuyển chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông. Còn bên vận chuyển có quyền yêu cầu hành khách mua vé và chấp hành đầy đủ các quy định. Bên vận chuyển có nghĩa vụ xuất hành đúng giờ, trả khách đúng địa điểm như những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng.

 – Hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được xác lập bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Thông thường, vé là bằng chứng của việc giao kết giữa các bên trong hợp đồng. Đối tượng của hợp đồng chính là hành vi của bên vận chuyển bằng phương tiện của mình chuyên chở hành khách theo thoả thuận.

Tài liệu này có giá

1 đ

Download

Có thể bạn quan tâm