BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý (TÀI LIỆU THAM KHẢO LUẬT BẢO HIỂM)<

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý (TÀI LIỆU THAM KHẢO LUẬT BẢO HIỂM)

Ngày đăng 31/12/2022
175 View
0 Lượt tải

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người tham gia được hưởng rất nhiều quyền lợi như  được hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

Về trợ cấp thất nghiệp thì mức hưởng hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở hoặc mức lương tối thiểu vùng tùy theo từng đối tượng; thời gian hưởng được tính theo số tháng đóng, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng; thời điểm hưởng được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm có thẩm quyền (Điều 50 Luật Việc làm 2013).

Tài liệu này có giá

1 đ

Download

Có thể bạn quan tâm