TÀI LIỆU LÍ LUẬN TRIẾT HỌC VỀ CẶP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT -HIỆN TƯỢNG VÀ VAI TRÒ NHẬN THỨC  VỚI XÃ HỘI<

TÀI LIỆU LÍ LUẬN TRIẾT HỌC VỀ CẶP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT -HIỆN TƯỢNG VÀ VAI TRÒ NHẬN THỨC VỚI XÃ HỘI

Ngày đăng 30/12/2022
223 View
0 Lượt tải

    “Bản chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định ở bên tron sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật đó. Còn hiện tượng là biểu hiện của những mặt, những mối liên hệ ấy ra bên ngoài”.

     Qua định nghĩa trên, bản chất là cái bên trong, là cái bản chất tạo nên và của sự vật, có tính cách tương đối ổn định; còn hiện tượng là những biểu hiện bên ngoài của sự vật, nó dễ dàng biến đổi theo không gian và thời gian.

      Cặp phạm trù này xuyên suốt từ vật chất, con người cho đến các hiện tượng kinh tế - xã hội. Vì vậy, sự nhận thức đúng đắn sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với xã hội ngày nay.

        Bản chất diễn tả những đặc tính cơ bản của sự vật và những quá trình hoạt động sâu xa bên trong của sự vật. Vì bản chất nằm bên trong của sự vật nên mắt thường không tài nào nhìn thấy được. Hiện tượng là cái biểu hiện bên ngoài nên thì trong khả năng nào đó những giác quan có thể nhận thức được. Tuy nhiên, có thể những nhận thức đó là sai lầm.

Tài liệu này có giá

1 đ

Download

Có thể bạn quan tâm