CÁC NGUYÊN TẮC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG (TÀI LIỆU THAM KHẢO LUẬT CÔNG CHỨNG)<

CÁC NGUYÊN TẮC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG (TÀI LIỆU THAM KHẢO LUẬT CÔNG CHỨNG)

Ngày đăng 27/12/2022
526 View
0 Lượt tải

Tác Giả

Theo quy định của Luật công chứng 2014, công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Công chứng, với tư cách là một nghề trong xã hội, người làm nghề công chứng – các công chứng viên phải tuân thủ theo những nguyên tắc hành nghề nhất định được quy định tại Điều 4 Luật công chứng 2014, bao gồm những nguyên tắc sau:
 

Tài liệu này có giá

1 đ

Download

Có thể bạn quan tâm