Các kỹ năng mềm của nhà quản trị doanh nghiệp trước bối cảnh chuyển đổi số (Kỹ năng lãnh đạo)

Ngày đăng 13/04/2023
211 Lượt xem

Tác giả


Chia sẻ:

Có thể bạn muốn xem